Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj