Reflexia a sebareflexia ako nástroj skvalitnenia pedagogickej praxe

Informácie o publikácii

Reflexia a sebareflexia ako nástroj skvalitnenia pedagogickej praxe

Reflexia a sebareflexia ako nástroj skvalitnenia pedagogickej praxe

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Katarína Ľuptáková-Vančíková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-897-3
Počet strán:72

Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára 1. 10. 2009