Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika Bc.)

Informácie o publikácii

Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika Bc.)

Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika Bc.)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Katarína Ľuptáková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-437-1
Počet strán:152

Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika Bc.)