Učiteľ - diskurz - žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie

Informácie o publikácii

Učiteľ - diskurz - žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie

Učiteľ - diskurz - žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie

Autor/Kolektív:Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-392-3
Počet strán:145

Učiteľ - diskurz - žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie