Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi. Odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy

Informácie o publikácii

Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi. Odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy

Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi. Odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Štefan Porubský (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004
ISBN:80-8055-899-X
Počet strán:120

Vedenie študentov na odbornej učiteľskej praxi. Odborná učiteľská prax v štúdiu učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy