Učenie sa žiaka v prírodovednom a spoločenskom kontexte

Informácie o publikácii

Učenie sa žiaka v prírodovednom a spoločenskom kontexte

Učenie sa žiaka v prírodovednom a spoločenskom kontexte

Autor/Kolektív:Alena Doušková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-807-8
Počet strán:144

Učenie sa žiaka v prírodovednom a spoločenskom kontexte (Učebné texty pre študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky)