Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu

Informácie o publikácii

Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu

Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu

Autor/Kolektív:Beata Kosová (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-8083-639-9
Počet strán:256

Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie rovnomenného názvu. Hotel Dixon, Banská Bystrica, 10. - 11. 9. 2008