Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom vzdelávania. Zborník príspevkov z pracovného seminára - Tatranská Lomnica 9. - 11. 4. 2003