Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní

Informácie o publikácii

Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní

Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní

Autor/Kolektív:Bronislava kasáčová - Petronela Tabačáková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0096-0
Počet strán:148

Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní. Autori: Bronislava Kasáčová, Petronela Tabačáková, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková