Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii

Informácie o publikácii

Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii

Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii

Autor/Kolektív:Katarína Ľuptáková-Vančíková
Vydavateľstvo:Občianske združenie ZDRUŽENIE PEDAGÓG
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-777-8
Počet strán:84

Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii