Teoretické základy predškolskej pedagogiky

Informácie o publikácii

Teoretické základy predškolskej pedagogiky

Teoretické základy predškolskej pedagogiky

Autor/Kolektív:Milena Lipnická - Aneta Jarešová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-430-2
Počet strán:94

Teoretické základy predškolskej pedagogiky. Študijné texty pre študijný program Predškolská a elementárna pedagogika