ZMENA a inovácie školy a výchovy

Informácie o publikácii

ZMENA a inovácie školy a výchovy

ZMENA a inovácie školy a výchovy

Autor/Kolektív:Beata Kosová a kolektív
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000
ISBN:80-8050-322-2
Počet strán:175

ZMENA a inovácie školy a výchovy. Učebné texty slovensko-holandského vzdelávania učiteľov v projekte Škola ZMENA