Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní

Informácie o publikácii

Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní

Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Metodické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2001
ISBN:80-8041-403-3
Počet strán:32

Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní