Základné pojmy a vzťahy v edukácii

Informácie o publikácii

Základné pojmy a vzťahy v edukácii

Základné pojmy a vzťahy v edukácii

Autor/Kolektív:Beata Kosová - Bronislava Kasáčová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-525-5
Počet strán:162

Základné pojmy a vzťahy v edukácii