Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní

Informácie o publikácii

Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní

Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-773-X
Počet strán:100

Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní