Propedeutika matematiky a počiatočné matematické predstavy

Informácie o publikácii

Propedeutika matematiky a počiatočné matematické predstavy

Propedeutika matematiky a počiatočné matematické predstavy

Autor/Kolektív:Ľubica Gerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0050-2
Počet strán:92

Propedeutika matematiky a počiatočné matematické predstavy

Propedeutika matematiky a počiatočné matematické predstavy