Úryvky z dejín pedagogického myslenia

Informácie o publikácii

Úryvky z dejín pedagogického myslenia

Úryvky z dejín pedagogického myslenia

Autor/Kolektív:Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0433-3
Počet strán:110

Úryvky z dejín pedagogického myslenia