Premeny spoločnosti a perspektívy školy

Informácie o publikácii

Premeny spoločnosti a perspektívy školy

Premeny spoločnosti a perspektívy školy

Autor/Kolektív:Štefan Porubský - Beata Kosová - Katarína Vančíková - Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0590-3
Počet strán:124

Premeny spoločnosti a perspektívy školy