Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole

Informácie o publikácii

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková - Mariana Cabanová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0442-5
Počet strán:214

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole. Zborník vedecko-výskumných štúdií.