Riadenie školy v meniacich sa spoločenských podmienkach

Informácie o publikácii

Riadenie školy v meniacich sa spoločenských podmienkach

Riadenie školy v meniacich sa spoločenských podmienkach

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0251-3
Počet strán:133

Riadenie školy v meniacich sa spoločenských podmienkach - učebnica pre študentov študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Nepredajné!