Riadenie triedy a výchova k sebakontrole

Informácie o publikácii

Riadenie triedy a výchova k sebakontrole

Riadenie triedy a výchova k sebakontrole

Autor/Kolektív:Alena Doušková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0419-7
Počet strán:179

Riadenie triedy a výchova k sebakontrole

Nepredajné!