Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989

Informácie o publikácii

Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989

Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989

Autor/Kolektív:Beata Kosová - Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0275-9
Počet strán:168

Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989