Publikácie


Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy

Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Katarína Vančíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0185-1Stiahnuť publikáciu:

Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0353-4

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy

Základné pojmy a vzťahy v edukácii

Základné pojmy a vzťahy v edukácii (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Beata Kosová - Bronislava Kasáčová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-525-5

Základné pojmy a vzťahy v edukácii

Základy elementárnej aritmetiky

Základy elementárnej aritmetiky (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-442-0

Základy elementárnej aritmetiky

Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu

Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu (Zborník)

Autor/Kolektív:Beata Kosová (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-639-9

Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie rovnomenného názvu. Hotel Dixon, Banská Bystrica, 10. - 11. 9. 2008

ZMENA a inovácie školy a výchovy

ZMENA a inovácie školy a výchovy (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Beata Kosová a kolektív
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8050-322-2

ZMENA a inovácie školy a výchovy. Učebné texty slovensko-holandského vzdelávania učiteľov v projekte Škola ZMENA