Publikácie


Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v školskom klube

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v školskom klube (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Július Lomenčík, Zuzana Kováčová Švecová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1613-8

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v školskom klube. Cvičebnica

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v školskom klube (online dokument)

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v školskom klube (online dokument) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Július Lomenčík, Zuzana Kováčová Švecová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1614-5Stiahnuť publikáciu:

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v školskom klube. Cvičebnica

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická et al.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1561-2

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike

Rozvoj jazykovej gramotnosti detí predškolského veku

Rozvoj jazykovej gramotnosti detí predškolského veku (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-635-1

Študijné texty pre študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika

Sociálne aspekty detstva a výchovy

Sociálne aspekty detstva a výchovy (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová - Katarína Ľuptáková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-455-5

Sociálne aspekty detstva a výchovy. Študijné texty pre študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika a Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín

Spolupráca univerzity a škôl. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Cvičný učiteľ 18. 1. 2002

Spolupráca univerzity a škôl. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Cvičný učiteľ 18. 1. 2002 (Zborník)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-638-5

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Cvičný učiteľ 18. 1. 2002

Stratégie výučby prírodovedy v primárnom vzdelávaní

Stratégie výučby prírodovedy v primárnom vzdelávaní (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ružena Tomkuliaková - Alena Doušková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0386-2

Stratégie výučby prírodovedy v primárnom vzdelávaní

Stratené v čase. Sondy do literatúry pre deti a mládež.

Stratené v čase. Sondy do literatúry pre deti a mládež. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Brigita Šimonová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0347-3

Stratené v čase. Sondy do literatúry pre deti a mládež.

Svedectvo insígnie

Svedectvo insígnie (Zborník)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0781-5

Vybrané prejavy a príhovory Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc., rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 2006 - 2014

ŠKOLA - EDUKÁCIA - PRÍPRAVA UČITEĽA II. Medzinárodná spolupráca a motivácia pre komparatívne výskumy

ŠKOLA - EDUKÁCIA - PRÍPRAVA UČITEĽA II. Medzinárodná spolupráca a motivácia pre komparatívne výskumy (Zborník)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová - Katarína Ľuptáková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8083-041-X

Zborník príspevkov zo slovensko - poľského sympózia Možnosti komparatívnych výskumov v príprave učiteľov 31. marec 2003

ŠKOLA -EDUKÁCIA - PRÍPRAVA UČITEĽA. Zborník k 10. výročiu založenia Univerzity Mateja Bela (výber publikovaných prác 1992 - 2002)

ŠKOLA -EDUKÁCIA - PRÍPRAVA UČITEĽA. Zborník k 10. výročiu založenia Univerzity Mateja Bela (výber publikovaných prác 1992 - 2002) (Zborník)

Autor/Kolektív:Ján Brindza - Oľga Wágnerová - Alena Doušková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-740-3

Zborník k 10. výročiu založenia Univerzity Mateja Bela (výber publikovaných prác 1992 - 2002)

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0838-6

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument)

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0839-3Stiahnuť publikáciu:

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Škola a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy

Škola a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Katarína Vančíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0184-4Stiahnuť publikáciu:

Škola a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy

Škola v súčasnom svete - skrytý obraz budúcnosti

Škola v súčasnom svete - skrytý obraz budúcnosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0435-7

Škola v súčasnom svete - skrytý obraz budúcnosti

Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie

Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie (Zborník)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová - Milena Lipnická - Zlatica Huľová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-359-6

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie" 8. jún 2006

Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte

Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0384-8

Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte