Publikácie


PRE-PRIMARY AND PRIMARY TEACHERS IN THEORY AND JOB-ANALYSIS

PRE-PRIMARY AND PRIMARY TEACHERS IN THEORY AND JOB-ANALYSIS (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová - Simoneta Babiaková - Mariana Cabanová et al.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0192-9

PRE-PRIMARY AND PRIMARY TEACHERS IN THEORY AND JOB-ANALYSIS. Autori: Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Alena Doušková, Dana Hanesová, Beata Kosová, Petronela Tabačáková

Predadaptačný program

Predadaptačný program (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Huľová, Z. - Vetráková, D.
Vydavateľstvo:IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina
Rok vydania:2015ISBN:978-80-972266-1-9

Predadaptačný program "Aby očká neplakali"

Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov

Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Rokus, s. r. o., Sabinovská 55, Prešov
Rok vydania:2011ISBN:978-80-89510-01-6

Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov

Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní

Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Metodické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8041-403-3

Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní

Premeny spoločnosti a perspektívy školy

Premeny spoločnosti a perspektívy školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský - Beata Kosová - Katarína Vančíková - Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0590-3

Premeny spoločnosti a perspektívy školy

Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť)

Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Charls Walhuter, Beata Kosová, Eliška Walterová, Tomáš Janík, Vladislav Mužík, Petr Vlček, Vojtech Korim, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Anna Tomková, Ivan Pavlov, Alica Petrasová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1092-1

Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť)

Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní

Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-773-X

Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní

Príprava žiakov so záujmom o matematiku na 1. stupni základnej školy

Príprava žiakov so záujmom o matematiku na 1. stupni základnej školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ľubica Gerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-470-8

Príprava žiakov so záujmom o matematiku na 1. stupni základnej školy

Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní

Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava kasáčová - Petronela Tabačáková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0096-0

Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní. Autori: Bronislava Kasáčová, Petronela Tabačáková, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Alena Tomengová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0860-7Stiahnuť publikáciu:

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Profesijný rozvoj učiteľa

Profesijný rozvoj učiteľa (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov (Kosová - Kasáčová - Pavlov - Pupala - Valica)
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum v Prešove
Rok vydania:2006ISBN:80-8045-431-0

Profesijný rozvoj učiteľa

Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch

Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0738-9

Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch

Propedeutika matematiky a počiatočné matematické predstavy

Propedeutika matematiky a počiatočné matematické predstavy (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ľubica Gerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0050-2

Propedeutika matematiky a počiatočné matematické predstavy

Reflexia a hodnotenie v primárnom vzdelávaní

Reflexia a hodnotenie v primárnom vzdelávaní (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doušková Alena, Kasáčová Bronislava a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0788-4

Reflexia a hodnotenie v primárnom vzdelávaní

Reflexia a sebareflexia ako nástroj skvalitnenia pedagogickej praxe

Reflexia a sebareflexia ako nástroj skvalitnenia pedagogickej praxe (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Katarína Ľuptáková-Vančíková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-897-3

Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára 1. 10. 2009

Riadenie triedy a výchova k sebakontrole

Riadenie triedy a výchova k sebakontrole (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alena Doušková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0419-7

Riadenie triedy a výchova k sebakontrole

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická, Lenka Ďuricová, Zuzana Kováčová Švecová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1569-8

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole. Cvičebnica