Publikácie


Adaptačný program

Adaptačný program (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Huľová, Z. - Vetráková, D.
Vydavateľstvo:IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina
Rok vydania:2015ISBN:978-80-972266-2-6

Adaptačný program "Aby očká neplakali"

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-516-3

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky

Autoevalvácia školy a učiteľa

Autoevalvácia školy a učiteľa (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0569-9

Autoevalvácia školy a učiteľa

Binárne operácie (pracovný zošit)

Binárne operácie (pracovný zošit) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-554-0

Binárne operácie (pracovný zošit)

Čísla a počítanie

Čísla a počítanie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavol Hanzel - Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0638-2

Čísla a počítanie

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Kováčová Švecová a Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1706-7

Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku.

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Babiaková Simoneta, Simanová Lýdia, Stehlíková Jana
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1776-0

Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Babiaková Simoneta, Kasáčová Bronislava, Cabanová Mariana
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1758-6

Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie.

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1153-9

Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová, Simoneta Babiaková, Dana Hanesová, Milena Lipnická, Jana Stehlíková, Ingrida Krnáčová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1292-5

Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole (Zborník)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková - Mariana Cabanová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0442-5

Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole. Zborník vedecko-výskumných štúdií.

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Katarína Ľuptáková-Vančíková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-666-5

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj

Didaktický model materskej školy

Didaktický model materskej školy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-660-3

Didaktický model materskej školy. Študijné texty pre študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho)

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ľubica Gerová - Štefan Kováčik
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-201-3

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho)

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole (Štúdia)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Rok vydania:2014ISBN:978-80-8052-677-1

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole

Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania

Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1359-5
Kúpiť teraz za 5,50 €

Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1588-9
Kúpiť teraz za 9,80 €

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania na svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1589-6Stiahnuť publikáciu:

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku