Publikácie


Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte

Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0384-8

Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte

Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí

Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1111-9

Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí

Teoretické základy predškolskej pedagogiky

Teoretické základy predškolskej pedagogiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická - Aneta Jarešová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-430-2

Teoretické základy predškolskej pedagogiky. Študijné texty pre študijný program Predškolská a elementárna pedagogika

Teoretické základy predškolskej pedagogiky

Teoretické základy predškolskej pedagogiky (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická - Aneta Jarešová
Vydavateľstvo:Žilinská univerzita v Žiline pre Inštitút priemyselnej výchovy v ŽIline
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8070-818-4

Teoretické základy predškolskej pedagogiky

The Theory and Practice of Preschool Education in the Context of the Curriculum in the Czech, Slovak, and Polish Republics

The Theory and Practice of Preschool Education in the Context of the Curriculum in the Czech, Slovak, and Polish Republics (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Radmila Burkovičová - Milena Lipnická - Malgorzata Falkiewicz-Szult
Vydavateľstvo:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Rok vydania:2016ISBN:978-80-7464-859-5

The Theory and Practice of Preschool Education in the Context of the Curriculum in the Czech, Slovak, and Polish Republics

Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989

Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová - Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0275-9

Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989

Učebné ciele a projektovanie výučby

Učebné ciele a projektovanie výučby (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Alena Doušková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-269-2

Učebné ciele a projektovanie výučby

Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii

Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Katarína Ľuptáková-Vančíková
Vydavateľstvo:Občianske združenie ZDRUŽENIE PEDAGÓG
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-777-8

Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii

Učiteľ - diskurz - žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie

Učiteľ - diskurz - žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-392-3

Učiteľ - diskurz - žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie

Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika Bc.)

Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika Bc.) (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Katarína Ľuptáková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-437-1

Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika Bc.)

Úryvky z dejín pedagogického myslenia

Úryvky z dejín pedagogického myslenia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0433-3

Úryvky z dejín pedagogického myslenia

Vízia a realita inkluzívnej edukácie v materskej škole

Vízia a realita inkluzívnej edukácie v materskej škole (Štúdia)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8052-460-9

Vízia a realita inkluzívnej edukácie v materskej škole

Vybrané kapitoly z didaktiky prvouky

Vybrané kapitoly z didaktiky prvouky (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Jolana Beňušková - Alena Doušková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-054-9

Vybrané kapitoly z didaktiky prvouky