Publikácie


Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0434-0

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1021-1Stiahnuť publikáciu:

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-067-0

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zlatica Huľová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-513-2

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Katarína Vančíková, Štefan Porubský, Beata Kosová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1278-9

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Katarína Ľuptáková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-920-1

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ.

Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov

Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Marián Trnka
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-896-6

Výstupný materiál z riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/4503/07

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1132-4

Študijné texty pre študentov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Bariaková - Anna Gálisová - Katarína Vančíková
Vydavateľstvo:Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-576-3

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Upravené a doplnené vydanie)

Kapitoly o podmienkach rozvoja materských škôl na Slovensku

Kapitoly o podmienkach rozvoja materských škôl na Slovensku (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina
Rok vydania:2016ISBN:978-80-972266-8-8

Kapitoly o podmienkach rozvoja materských škôl na Slovensku

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-550-7

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov

Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy

Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy (Zborník)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Zuzana Lynch (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1025-9

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. - 24. septembra 2015 v Banskej Bystrici

Logopedická prevence v mateřské škole

Logopedická prevence v mateřské škole (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Portál. s. r. o., Praha
Rok vydania:2013ISBN:978-80-262-0381-0

Logopedická prevence v mateřské škole