Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Umelci v materskej škole – interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní