Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 019UMB-4/2020
Doba riešenia:1. jan. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. – zástupca
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Anna Gálisová, PhD. – FF UMB
Zahraničný projekt:nie