Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Predstavy aktérov vzdelávania o inkluzívnej škole ako východisko hľadania dialógu v profesijne variabilných tímoch

Informácie o projekte

Predložený projekt je reakciou na výsledky predchádzajúceho výskumu, z ktorého vyplynula potreba konceptualizácie pojmu inkluzívna škola a odkrytie jeho významových rovín v kontexte slovenskej reality askúsenosti. Cieľom predmetného výskumu je prostredníctvom kvalitatívno-kvantitatívnej výskumnej stratégie – Q metodológie kategorizovať predstavy o inkluzívnej škole a následne prostredníctvom meracieho nástroja vlastnej tvorby zistiť na reprezentatívnej vzorke pedagogických a odborných zamestnancov, ktorá z nich je dominantná pre jednotlivé profesijné skupiny. Zaujímať nás bude komparácia predstáv (sociálnych reprezentácií) troch skupín respondentov, ktoré sú modelované na pozadí odlišnej kultúry – kultúry bežných základných škôl, kultúry špeciálnych základných škôl a kultúry poradenských zariadení. Zistenia majú ambíciu byť príspevkom k hľadaniu cesty skvalitňovania dialógu v profesijne variabilných tímoch, ktoré by v súlade s konceptom inkluzívneho vzdelávania mali pôsobiť v prostredí bežných škôl.

Číslo projektu:VEGA 1/0642/20
Doba riešenia:1. jan. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Barbara Basarabová, PhD. – zástupca
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Mgr. Dominika Molnárová – doktorandka
Zahraničný projekt:nie