Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Implementácia kurikula založeného na rozvoji profesijných kompetencií učiteľa v Bosne a Herzegovine –„TEACHER“ (Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina)

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na skvalitnenie prípravy učiteľov predprimárneho vzdelávania v Bosne a Hercegovine. Zadávateľ projektu Univerzita v Travniku vytvorila na základe spolupráce s partnerskými inštitúciami domovskej krajiny a inštitúciami programových krajín EU projekt, v rámci ktorého sa usiluje (1) o inovovanie kurikula študijného programu pre učiteľov predprimárneho vzdelávania na princípe zavedenia osnov založených na kompetenciách; (2) o akreditáciu tohto programu; (3) o modernizáciu výučby prostredníctvom vzdelávania učiteľov v oblasti nových metód pri rozvíjaní ich didaktických a prierezových kompetencií; (4) o modernizáciu techniky a skvalitnenie praktickej prípravy študentov.

Vyhlasovateľ:

Erasmus +

Číslo projektu:574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP
Doba riešenia:2017 - 2019
Koordinátor projektu:doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Spoluriešitelia:Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:áno