Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet (Children at the Threshold of Education and Their World)

Informácie o projekte

Potreba inovovať konštrukt sústavy súčasného poznania o deťoch mladšieho školského veku sa ukazuje ako aktuálna výzva aj v pedagogickom výskume, kde na profesionálnej úrovni pedagogických výskumov ale v záverečných prácach aj sa zväčša využívajú staré, na súčasné potreby modifikované, alebo účelovo, bez výskumného overenia konštruované poznatky, niekedy ide o zastarané klišé, alebo naopak, bez výskumnej bázy sa predpokladajú určité danosti, ktoré nemajú oporu v modernej a overenej teórii. Projekt sa preto zameriava na výskum dieťaťa pri vstupe do vzdelávacej reality pre učiteľov primárneho vzdelávania zameraných na tri základné oblasti a to: predstavy detí o svete, hodnotách vzdelávaní a o sebe a svojich rovesníkoch, jazykové a komunikačné spôsobilosti a ich potencialitách.

Číslo projektu:VEGA 1/0598/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Spoluriešitelia:Mgr. Mariana Cabanová, PhD. - zástupca
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
Mgr. Robert Sabo, PhD.
PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:nie