Konferencia KURIKULÁRNA REFORMA A PERSPEKTÍVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY