RSS RSS print

Pedagogická prax v ŠP Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Záverečná prax (projekt) -  2. ročník, letný semester

Materiály k záverečnej praxi pre študentov internej a externej formy štúdia:
Organizačné pokyny k praxi
Pedagogické pokyny k praxi
Prílohy k záverečnej praxi (záväzná je len príloha A4 - hodnotenie študenta cvičným učiteľom)

 

Kontaktný formulár

=