RSS RSS print

Pedagogická prax v ŠP Predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania (2. roč., ZS, denné štúdium):
Pokyny k praxi v MŠ pre akad. rok 2017/2018
Povinné školenie BOZP - oznam

 

Asistentská prax v 1. ročníku ZŠ (3. roč., ZS, denné štúdium):

Školské kluby detí a výchovné programy v ŠKD s praxou (3. roč., ZS, denné štúdium):

 

Kontaktný formulár

=