Prípravný kurz k prijímaciemu konaniu

Milé uchádzačky, milí uchádzači o bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky - denná forma,
ponúkame Vám prípravný kurz k prijímaciemu konaniu, ktorý sa bude konať 18. mája 2019 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Pozvánka na prípravný kurz 2019

Návratka vo worde