Ponuka kurzov SJ pre zahraničných študentov

Milé zahraničné študentky, milí zahraniční študenti,
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici pripravila pre Vás dva zaujímavé kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Bližšie informácie o kurzoch, termínoch ich konania, platbe, spôsobe prihlásenia nájdete v prílohe.