Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Oznam pre uchádzačov o štúdium v ŠP predškolská a elementárna pedagogika

OZNAM PRE UCHÁDZAČKY A UCHÁDZAČOV
NA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

Grémium dekanky PF UMB dňa 15. 5. 2023 na základe počtu prijatých prihlášok v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika (1. stupeň štúdia) rozhodlo o úprave podmienok prijímacieho konania takto:
bodovať sa bude
(1) priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1. - 3. ročník SŠ v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk;
(2) aktivity uchádzača/uchádzačky, pričom zohľadnené budú len aktivity doložené certifikátmi, vysvedčeniami, diplomami, prípadne potvrdeniami z organizácie, kde boli vykonávané.

Pre prijatie musia uchádzačky/uchádzači spĺňať základnú podmienku, a to je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou, čo doložia, až následne im môže byť vydané potvrdenie o prijatí.

Uchádzačky/uchádzači zo zahraničia musia preukázať ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2.

Keďže súčasťou povinnej skladby predmetov štúdia sú aj také, v ktorých študentka/študent preukazuje športovú zdatnosť, upozorňujeme uchádzačky/ uchádzačov, aby vstupovali do štúdia s vedomím, že im ich zdravotný stav umožní plnenie požiadaviek.

Vzhľadom na to, že súčasťou prijímacieho konania nebude písomný test, prípravný kurz k skúškam sa neuskutoční. Uchádzačkám a uchádzačom, ktorí už poslali poplatok za prípravný kurz, budú finančné prostriedky vrátené späť na ich účet.