Informácie pre uchádzačov o magisterské štúdium UPPV

Milé uchádzačky a uchádzači o magisterské štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie,
aktuálne informácie o prijímacom konaní a dôležité termíny nájdete na stránke:
https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/co-este-potrebujete-vediet/dolezite-terminy/

PODMIENKY PRIJATIA PRE MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Tézy pre prijímacie konanie v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

 Magisterský študijný program predškolská pedagogika sa v akademickom roku 2021/2022 neotvára.