Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium PEPg

Milé uchádzačky a uchádzači o doktorandské štúdium v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika,
bližšie informácie k doktorandskému štúdiu a dôležité termíny nájdete na stránke:
https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/uchadzac-o-doktorandske-studium-phd/
https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/co-este-potrebujete-vediet/

Školitelia a schválené témy dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022