Odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika