RSS RSS print

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Deň otvorených dverí na PF UMB v roku 2018 - informácie nájdete tu: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/den-otvorenych-dveri-na-umb-7786.html


Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/moznosti-studia-2018-2019.html


Uchádzači o magisterské štúdium v študijných programoch Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Predškolská pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/moznosti-studia-2018-2019.html


Uchádzači o doktorandské štúdium v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/moznosti-studia-2018-2019.html


Uchádzači o rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie a učiteľstva pre predprimárne vzdelávanie:
Informácie nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/uchadzaci/uchadzac-o-celozivotne-vzdelavanie/uchadzac-o-rozsirujuce-studium-ucitelstva/

Kontaktný formulár

=