RSS RSS print

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Informácie pre uchádzačov o štúdium na UMB - nájdete tu: https://www.umb.sk/uchadzac/


Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 - v príprave


Uchádzači o magisterské štúdium v študijných programoch Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Predškolská pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 - v príprave


Uchádzači o doktorandské štúdium v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 - v príprave


Uchádzači o rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie a učiteľstva pre predprimárne vzdelávanie:
Informácie nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/uchadzaci/uchadzac-o-celozivotne-vzdelavanie/uchadzac-o-rozsirujuce-studium-ucitelstva/

Kontaktný formulár

=