Seminár Učíme sa byť zodpovední

Seminár Učíme sa byť zodpovední sa uskutočnil v dňoch 15. a 22. 10. 2014 na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici.  Lektori Školy rodinných financií z Nadácie pre deti Slovenska predstavili interným študentom magisterského študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  rôzne možnosti podnecovania zodpovedného správania sa detí i dospelých.

PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.