Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborný seminár Alternatívna pedagogická koncepcia M. Montessori v praxi

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici v rámci Dní vedy a otvorených dverí UMB (10. – 14. 11. 2014) zorganizovala odborný seminár s názvom „Alternatívna pedagogická koncepcia M. Montessori v praxi“, ktorý sa konal 11. novembra 2014 v MŠ 29. augusta v Banskej Bystrici. Na seminári, určenom pre cvičné učiteľky MŠ a interných študentov magisterského študijného programu Predškolská pedagogika, učiteľky z MŠ Mazorníkovo v Brezne predstavili pedagogickú koncepciu M. Montessori a jej aplikáciu vo svojej každodennej praxi. Svoju prezentáciu spestrili názornými ukážkami a predstavením špecifického didaktického materiálu typu M. Montessori.

PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.