Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slávnostné otvorenie odbornej učebne A101-102