RSS RSS print

Štátne záverečné skúšky

Dodatok č. 1 k Smernici č. 1282011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov k odovzdaniu záverečných prác: Bc. štúdium

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov k odovzdaniu záverečných prác: Mgr. štúdium

Tézy na štátne záverečné skúšky_ Bc.- denné a externé štúdium

Tézy na štátne záverečné škúšky_Mgr. - denné štúdium

Tézy na štátne záverečné skúšky_Mgr. - externé štúdium

Rozdelenie študentov _Mgr. štúdium _ do komisií_štátne skúšky

Rozdelenie študentov _ Bc. štúdium_ do komisií _ štátne skúšky

 

Kontaktný formulár

=