Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe

Informácie o publikácii

Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe

Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe

Autor/Kolektív:Drahomíra Gracová, Erik Selecký
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1378-6
Počet strán:150

vedecká monografia