Etické kontexty andragogického pôsobenia

Informácie o publikácii

Etické kontexty andragogického pôsobenia

Etické kontexty andragogického pôsobenia

Autor/Kolektív:Ivan Pavlov - Martin Schubert (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1166-9
Počet strán:338

zborník vedeckých prác