Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické pôsobenie

Informácie o publikácii

Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické pôsobenie

Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické pôsobenie

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň (ed.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-1008-2
Počet strán:372

Zborník vedeckých prác